TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizde oluşan tıbbi atıkların miktarları ve bertaraf şekli ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi amacı ile tehlikeli atıkların miktarlarının ve akışının izlenmesi için oluşturulan web tabanlı “Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin” (TABS);  tıbbi atık üreticileri tarafından tıbbi atıkların beyanı içinde kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. 

Yönetmelik gereği her yıl yapılması zorunlu olan ve 2012 yılında oluşan ve kayıt altına alınan tıbbi atık miktarları ile bu atıkların ne şekilde bertaraf edileceğine ilişkin bilgilerin beyan işlemi için verilen süre 31.03.2013 itibariyle sona ermekle beraber sistemde oluşan arıza nedeniyle bu sürenin uzatılacağı bilgisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.04.2013 tarihli duyurusu ile açıklanmıştır. 

Beyandan alınacak çıktının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak uygulama yeni olduğu için Müdürlükçe bu sene için beyana ilişkin çıktının beyan sahibi tarafından saklanması istenilmektedir. 

Sonraki yıllarda da beyan için sisteme aynı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacağından kullanıcı adı ve şifrelerinin kayıt altına alıp muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Tıbbi atık makbuzlarını kaybetmiş, makbuz alamamış durumdaki meslektaşlarımız bu yıl için yapmış oldukları tedavi ya da hasta sayılarına göre tahmini bir beyanda da bulunabilirler. Ancak meslektaşlarımızın tıbbi atık makbuzlarını saklamaları ve bu doğrultuda beyanda bulunmaları önemli ve gereklidir. 

Web tabanlı "Tehlike Atık Beyan Sistemi" nin işleyişi hakkındaki açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

09.05.2013 14:19
yükleniyor..