TORBA YASA

TORBA YASA

 

 
GENELGE

Sayı     : 001-1.115                                                                                       Tarih  : 17.01.2013

Konu  : Torba Yasa

 

 

 

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA,

 

            Hükümetin yeni bir torba yasa hazırlığı içinde olduğu duyumu alınmıştır.

 

           Merkez Yönetim Kurulumuz bu bilgi doğrultusunda torba yasası içine girebilecek mevzuat değişikliği hazırlıklarına başlamıştır.

 

           Odanızın bu kapsamda değerlendirilebilecek olası mevzuat değişikliği talebinin 28/01/2013 tarihine kadar Birliğimize iletilmesini rica ederim.

 

                                                                                                          Saygılarımla, 

                                                                                                       A.Tarık İŞMEN                                                                                                                                                           Türk Dişhekimleri Birliği

                                                                                                        Genel Sekreteri

 

 

 

23.01.2013 16:23
yükleniyor..