Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Toplantısı

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Toplantısı
 

GENELGE

Sayı     : 001-1. 1607                                                                                                                                                                                           Tarih: 27.12.2012

Konu   : Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi

               Toplantısı  

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) ve bu birliklere CEO’larının atanmasıyla kamu hastanelerinde çalışanları derinden kaygılandıran bir dönem başlamıştır.

       Tüm sağlık çalışanları için bir dizi hak kaybına yol açacağı açık olan Kamu Hastaneleri Birliği sürecinin yakından izlenmesi hepimiz açısından büyük önem taşımaktadır. 

Geçtiğimiz yıl 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasından hemen sonra, diğer sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte oluşturan Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi (T(B)SM),  5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında “Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz” gündemiyle toplanacaktır. 

Bu toplantıya dişhekimleri, hekimler, hemşireler, eczacılar, ebeler, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, hastabakıcılar, taşeron işçileri kısaca tüm sağlık çalışanları katılacaktır.

Bu bağlamda konuyla ilgili olarak Dişhekimleri Odalarımızın;

 

  1. Diğer örgütlerle birlikte hazırlanan ekteki afiş ve el ilanları kullanarak, T(B)SM toplantısını meslektaşlarımıza yaygın olarak duyurması ve toplantıya geniş katılım sağlamaları,
  2. Oda Bölgelerindeki KHB sürecini yakından izlemeleri ve 2 Ocak tarihine kadar bölgelerindeki hastanelerde, ağız diş sağlığı merkezlerinde vb yerlerdeki son gelişmeleri Birliğimize iletmeleri, 
  3. Düzenlenecek toplantılarda olabildiğince çok dişhekimi ile temas kurarak bu süreci anlatmaları,
  4. T(B)SM toplantısı öncesinde Oda Bölgelerinde diğer sağlık meslek örgütleriyle bir araya gelerek Sağlıkçılar Meclisi’ni oluşturmaları ve düzenlenecek toplantılara/eylemlere katılmaları,

büyük önem taşımaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

A. Tarık İŞMEN

Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri

 

EK : Afiş ve el broşürü

03.01.2013 11:32
yükleniyor..