DENİZLİ DHO & DENİZLİ ÖZEL EGE HASTANESİ İNDİRİMLİ HİZMET ALIMI KURUM ANLAŞMASI

DENİZLİ DHO & DENİZLİ ÖZEL EGE HASTANESİ İNDİRİMLİ HİZMET ALIMI KURUM ANLAŞMASI

       Denizli Dişhekimleri Odası ve Denizli Özel Ege Hastanesi olarak indirimli sağlık hizmeti alımına ilişkin kurumlar arası protokol anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında protokol maddelerinde yer alan indirimlerden; 
* Denizli Dişhekimleri Odası Üyeleri,
* Dişhekimi Üye Çalışanları (Yardımcı Personeller),
* Oda üyesi dişhekimi meşlektaşlarımızın 1. derece yakınları (eş, anne, baba, çocuklar, kayınvalide ve kayınpeder) yararlanabileceklerdir.

***Protokol sözlemesi kapsamında indirimli hizmet alımına ilişkin detaylar aşağıda şekildedir.

a) Muayene ücreti hasta katılım payı üzerinden %50 indirim, (sigorta katılım payı hariç)
b) Ameliyat, tetkik ve tahlil laboratuvar (hastane tarafından dışarıdan hizmet alınan laboratuvar, patoloji, nükleer tıp ve MR ücretleri hariç) ve diğer işlemler üzerinden %40 indirim.
c) Yataklı tedavi hizmetlerinden %40 indirim uygulanması konusunda mutabık kalınmıştır.
d) Tüm bu indirim oranları üyelere Denizli Özel Ege Hastanesi kadrosunda yer alan hekimlerin hizmeti ile mevcuttur. Hastaların isteği ile, dışarıdan gelen hekimler tarafından yapılan muayene, tetkik, tahlil, laboratuvar, ameliyat ve diğer işlemlerde belirtilen indirim oranları uygulanmaz.

***Protokol Sözleşme Süresi

Protokol süresi 10.06.2016 tarihinden başlamak üzere 10.06.2017 tarihine kadar devam eder. İş bu protokol 10.06.2017 tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak sona erme tarihinden 1 (bir) ay içerisinde tarafların herhangi birisinin itiraz etmemesi durumunda protokol aynı süre ve aynı şartlarda 1 (bir) yıl daha uzar. 

Not: İndirimli sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen odamız üyesi meslektaşlarımız, ilgili hastane ile irtibata geçerek protokol süresi boyunca sağlık hizmeti alabilirler.

DENİZLİ ÖZEL EGE HASTANESİ

Adres   : Sırakapılar, 495. Sk. No:27, 20125 Merkez/Denizli, Turkey
Telefon : +90 258 263 5151
Web     : http://www.egehastanesi.com/30.06.2016 10:51
yükleniyor..