KORUYUCU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTMENİ DİŞHEKİMİ EĞİTİM PROGRAMI

KORUYUCU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTMENİ DİŞHEKİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimleri için Türk Dişhekimleri Birliği Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi çerçevesinde bir eğitim programı planlanmıştır.

Eğitim Programı; Prof. Dr. İnci Oktay ve Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu tarafından hazırlanacak ve gönüllü dişhekimlerinin dağılımları dikkate alınarak belirlenecek illerde ve 1(bir) gün 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak olup, eğitim sonrasında Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Sertifikası” verilecektir.

Eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımız en geç 21 Aralık 2015 tarihine kadar, odamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Yönergeye göre Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Eğitimine katılma hakkı olan dişhekimlerinin isimleri Odalarımız aracılığı ile Birliğimize iletilecektir. Konu ile ilgili TDB genelgesi aşağıdadır.

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI


GENELGE 
Sayı : 001-1. 1739                                                                                                                                                                                    Tarih: 24.11.2015 
Konu : Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Eğitimi 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimleri için Türk Dişhekimleri Birliği Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi çerçevesinde bir eğitim programı planlanmıştır. 

Eğitim Programı; Prof. Dr. İnci Oktay ve Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu tarafından hazırlanacak ve gönüllü dişhekimlerinin dağılımları dikkate alınarak belirlenecek illerde ve 1(bir) gün 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak olup, eğitim sonrasında “Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Sertifikası” verilecektir. 

Eğitim programına katılacak dişhekimlerinin başvuruları Odalarımız tarafından en geç 21 Aralık 2015 tarihine kadar alınarak, Yönergeye göre; Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Eğitimine katılma hakkı olan dişhekimlerinin isimlerinin Birliğimize iletilmesi gerekmektedir. 

Programın meslektaşlarımıza duyurulması ve Odalarına başvuru yapacakları konusuna; web sitemiz ve TDB Dergisinde yer verilecek, ayrıca SMS ve mail de gönderilecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla, 

Ali GÜRLEK 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri

25.11.2015 16:38
yükleniyor..