SAĞLIK BAKANLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ KURSU SON BAŞVURU TARİHİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ KURSU SON BAŞVURU TARİHİ

SAĞLIK BAKANLIĞINCA 26.04.2011 tarih ve 27916 Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 6225 sayılı Kanun’un 11. Maddesi ile 1219 sayılı kanuna eklenen geçici 7. Maddesinin 4. Bendine göre; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği’ne ilişkin işlemleri en az 1 yıldan beri yürütmekte olup, en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanacak olan Eğitim ve Sınava katılacak adayların Ek’teki dilekçe örneği ve istenen belgeler ile birlikte 27.01.2012 tarihi mesai bitimine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuru için gerekli şartlar; Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği konusunda en az 1 yıl faaliyette bulunmuş olmak, en az LİSE mezuniyet durumu ve belgesi, olması gerekmektedir. Başvuru için dilekçe örneği ekte sunulmuştur.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar: 
1-Ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak en az bir yıldır çalıştığına dair çalıştıkları yerden onaylı belge (Özel sektörde çalıştıkları yerden alacakları belgenin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumundan 1 yıldır çalıştıklarına dair belge ekleyeceklerdir.)
2-Öğrenim diplomasının fotokopisi
3-Yasal zorunluluklar gereği (Doğum izni, hastalık, askerlik vb.) son bir yılda aktif olarak çalışmalarına ara verenlerin en az bir yıl bu görevi yaptıklarına dair onaylı belge ile, ara verme nedenine ilişkin belgeler.

4- Başvuru Dilekçesi.

BAŞVURU YERİ: DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Ağız Ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.01.2012.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN; 

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağız Ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü

Tel: 0258 2656260 Dahili: 167

21.02.2012 12:22
yükleniyor..